Terapia Johansena IAS - Indywidualna stymulacja słuchu

Duża liczba dzieci z zaobserwowanymi deficytami w języku i wymowie (w tym również z problemami w czytaniu i pisaniu) posiada słabo rozwinięty mechanizm przetwarzania dźwięków (słuchu). Badania podejmowane w tym temacie wskazują, że zaburzenia z przetwarzaniem dźwięków mogą być przyczyną problemów z mową oraz w sposobie, w jakim dzieci odbierają (lub słyszą) dźwięki w poszczególnych słowach.

Metoda Johansena IAS – to program terapii dźwiękowej, w zakresie której słucha się muzyki instrumentalnej dobranej indywidualnie do stymulacji połączeń nerwowych, a w szczególności obszarów odpowiedzialnych za obsługę mowy.

Na podstawie wstępnej diagnozy, przeprowadzanej przy pomocy specjalistycznego audiometru i oprogramowania diagnostycznego, dla każdego dziecka przygotowywany jest specjalistyczny i zindywidualizowany program terapii. Ponadto dobierany jest zestaw dźwięków do terapii i tworzona jest dedykowana dla dziecka płyta CD do dalszej terapii. Płytę z nagraniem otrzymuje się do domu i słucha jej codziennie przez 10 minut przez słuchawki.

Metoda Johansena IAS przeznaczona jest zarówno dla młodszych dzieci, jak i tych starszych (dla osób z różnymi problemami mowy i/lub języka- zarówno werbalnego, jak i pisanego, włączając w to specyficzne trudności z nauką u dzieci oraz dysleksję).

Zalecana jest przy problemach osób:

 • z opóźnionym rozwojem mowy,
 • z dysleksją,
 • z ADHD i zaburzeniami koncentracji uwagi,
 • z autyzmem,
 • z porażeniem mózgowym,
 • z osobami, które wykazują nadwrażliwość na dźwięki,
 • z zaburzeniami uwagi słuchowej,
 • z zaburzeniami percepcji słuchowej (zaburzenia z przetwarzaniem dźwięków),
 • z niepoprawnym wymawianiem części słów ("zjadanie"/dodawanie/zniekształcanie części słów),
 • z ograniczeniem w zakresie zrozumienia języka mówionego,
 • z brakiem  zdolności zapisywania poprawnie usłyszanych wyrazów,
 • z  niepoprawnym rozpoznawaniem fonologicznej struktury dźwięków/wyrazów (np. rytmów, sylab, fonemów),
 • z rozumieniem i zapamiętywaniem informacji oraz poleceń,
 • z problemami z samooceną i motywacji, depresją i drażliwością,
 • z  niepoprawnym zachowaniem w wyniku niedostatecznie rozwiniętych zdolności interpersonalnych.

W wyniku zastosowania terapii dźwiękowej metodą Johansena IAS informacje docierające ze świata zewnętrznego do dziecka są przetwarzane znacznie szybciej i efektywniej, dzięki czemu  usprawnieniu ulegają procesy i funkcje organizmu w zakresie:

 • zdolności słuchania, uczenia się oraz pamięci,
 • rozumienia, jakości i łatwości mowy (dzięki poprawie możliwości analizy dźwiękowej struktury słów),
 • zdolności koncentracji i utrzymywania uwagi,
 • poprawy oceny własnej i komunikacji interpersonalnej,
 • często obserwowana jest poprawa w czytaniu i poprawnym kojarzeniu liter z dźwiękami (zdolność zapisywania poprawnie usłyszanych wyrazów), a dzięki temu  poprawie ulega pisownia wyrazów,
 • poprawia motorykę i równowagę, harmonizuje napięcie mięśniowe.

Skontaktuj się z nami

W celu uzyskania informacji dotyczących aktualnej oferty Biedroneczki skontaktuj się z nami.

Dziękujemy za wiadomość! Twoje zapytanie zostało wysłane.
Wyślij wiadomość
Wysyłanie..
Błąd połączenia.