Metoda krakowska, Terapia neurobiologiczna

Prowadzimy w naszym Centrum terapię Metodą Krakowską, która jest przede wszystkim przeznaczona dla dzieci: zagrożonych autyzmem, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera, z zespołem Downa, z niezakończonym i opóźnionym rozwojem mowy, zagrożonych dysleksją.

Metoda Krakowska jest terapią neurologopedyczną, która kładzie mniejszy nacisk na artykulację, a większy na język i mówienie w ogóle. Artykulacja jest w priorytetach zdecydowanie na końcu. Metoda ta przede wszystkim ćwiczy: stymulację słuchową, komunikację ułatwioną (poprzez Gesty Artykulacyjne, w szczególnych przypadkach MTG), techniki komunikacyjne, dziennik wydarzeń, sekwencje, kategoryzacje, kształtuje zabawę tematyczną i zachowania społeczne, stymuluje lewą półkulę mózgu, pamięć i myślenie przyczynowo - skutkowe. Czytanie jest ostatnie (poza mową). Język jako system znajduje się w lewej półkuli mózgu. Zatem jeśli człowiek ma mówić, POWINIEN myśleć choć trochę językowo. Dlatego Metoda Krakowska ułatwia naukę takiego myślenia. ALE NIE PRZESTAWIA! Jeśli autystyk myśli obrazem, to on już tym obrazem myślał będzie zawsze. Możemy jednak nauczyć go swoistego „przetłumaczenia” obrazu na język, nauczyć innego sposobu przetwarzania informacji po to, aby łatwiej mu było komunikować się z innymi ludźmi. Komunikować się mową.

Praca z dzieckiem Metodą Krakowska odbywa się przy stoliku u terapeuty. Chodzi o naukę koncentracji i wspólnego pola uwagi. Początkowe zajęcia odbywają się zawsze w obecności rodziców, by uczyli się, jak postępować i pracować z dzieckiem oraz obserwowali postępy w terapii. Tylko wspólna praca terapeuty i „domu" czyni terapię efektywną.

Skontaktuj się z nami

W celu uzyskania informacji dotyczących aktualnej oferty Biedroneczki skontaktuj się z nami.

Dziękujemy za wiadomość! Twoje zapytanie zostało wysłane.
Wyślij wiadomość
Wysyłanie..
Błąd połączenia.