EEG Biofeedback w Centrum Biedroneczka

EEG Biofeedback (ElektroEncefaloGraf - biologiczne sprzężenie zwrotne), znany również jako Neurofeedback, jest nową, opartą na naukowych podstawach metodą zwiększania możliwości naszego umysłu. Poprawia szybkość myślenia, kreatywność i pamięć, koncentrację. Dzięki tej metodzie dzieci szybciej się uczą np. języków obcych, lepiej przyswajają wiedzę i dłużej ona pozostaje w pamięci. Metoda jest bardzo skuteczna w problemach ADHD, ADD, nadpobudliwości czy dysleksji. Dzieci trenując tą metodą, zwiększają swoją samoocenę.

Dzięki treningom EEG Biofeedback uczymy się panować nad swoimi falami mózgowymi (redukcja fal niepożądanych i promowanie fal pożądanych). Poprzez wysiłek woli wyuczamy i utrwalamy sposoby reagowania mózgu. Osoba wykonująca trening uczestniczy w specjalistycznych grach wideo, którymi kieruje jedynie przy pomocy własnych myśli. Treningi prowadzone są w specjalnym pomieszczeniu. Terapeuta zakłada osobie trenowanej na głowę elektrody, które służą do odczytu zapisu czynności mózgu.

Metoda powstała w ośrodku szkolenia kosmonautów NASA. Oprócz astronautów korzysta z niej również wielu biznesmenów, aktorów i wybitnych sportowców.

Metoda ta jest zalecana jako terapia wspomagająca leczenie w następujących przypadkach: problemy szkolne (gorsze wyniki w nauce, dysleksja, dysgrafia, dysortografia, itp.), zaburzenia uwagi, pamięci, koncentracji, zaburzenia zachowania (nadpobudliwość ruchowa, impulsywność, ADHD), stres, tiki nerwowe, mózgowe porażenie dziecięce, zespół chronicznego zmęczenia, zaburzenia snu, moczenie nocne, stany lękowe, trema, napięcia wewnętrzne, zła samoocena. Dzięki tej metodzie możemy w przyjemny sposób pracować nad zwiększeniem wykorzystania naszego mózgu. Metoda jest skuteczna w 80- 95% przypadków, w zależności od stopnia złożoności problemu.

Skontaktuj się z nami

W celu uzyskania informacji dotyczących aktualnej oferty Biedroneczki skontaktuj się z nami.

Dziękujemy za wiadomość! Twoje zapytanie zostało wysłane.
Wyślij wiadomość
Wysyłanie..
Błąd połączenia.