Diagnoza i terapia psychologiczna

Z dzieckiem problemy można mieć już od najmłodszych lat, a właściwie już w wieku niemowlęcym. Dzięki psychologowi dziecięcemu rodzice mogą rozwiązać takie problemy jak to, że dziecko nie chce spać w łóżeczku, nie bawi się samo, nie chce jeść, rzuca zabawkami itp. W późniejszym okresie mogą dojść inne kłopoty z maluchem, np.: staje się uparte, niegrzeczne, wpada w niekontrolowaną złość, często nie chce dzielić się z innymi dziećmi, pojawiają się kłamstwa.

Niejednokrotnie rodzice traktują swoje dzieci jak dorosłych, a one po prostu mają inną hierarchię wartości, inaczej rozumują i dążą wszelkimi sposobami do zaspokojenia swoich potrzeb. Psycholog dziecięcy pomoże rodzicom w spojrzeniu na świat oczami dziecka, uzmysłowi większość błędów przez nich popełnianych. 

W proces psychoterapii dzieci i młodzieży często włączeni są rodzice. Pierwsze spotkanie zwykle odbywa się z samymi rodzicami, zwłaszcza jeśli problem dotyczy małego dziecka. Kolejna wizyta to indywidualne spotkanie terapeuty z dzieckiem. Po rozpoznaniu specyfiki przejawianych przez dziecko lub nastolatka trudności psycholog dziecięcy ustala plan psychoterapii. Zwykle proponowana jest psychoterapia indywidualna wsparta konsultacjami z rodzicami.

Do psychologa dziecięcego należy się zgłosić w momencie, gdy:

  • zaobserwuje się niepokojące objawy takie jak na przykład nadmierna agresywność wobec otoczenia,
  • kłopoty z odpowiednim zachowaniem (zespół nadpobudliwości psychoruchowej, zaburzenia opozycyjno - buntownicze, zaburzenia zachowania),
  • kłopoty z nauką,
  • kłopoty ze snem,
  • zaburzenia lękowe,
  • zaburzenia nastroju,
  • zaburzenia odżywiania się (bulimia, anoreksja, kompulsywne objadanie się, otyłość),
  • eksperymentowanie z substancjami psychoaktywnymi - problem eksperymentowania ze środkami odurzającymi jest coraz częstszy wśród nastolatków; w porę rozpoznany problem i objęcie oddziaływaniami terapeutycznymi zarówno dziecka, jak i rodziny może zapobiec rozwojowi uzależnienia,
  • moczenie mimowolne, zanieczyszczanie się, tiki,
  • inne niepokojące objawy.

Wykonujemy również diagnozy ogólnego rozwoju dziecka (intelektualnego, emocjonalnego, społecznego)

Skontaktuj się z nami

W celu uzyskania informacji dotyczących aktualnej oferty Biedroneczki skontaktuj się z nami.

Dziękujemy za wiadomość! Twoje zapytanie zostało wysłane.
Wyślij wiadomość
Wysyłanie..
Błąd połączenia.