Diagnoza i terapia pedagogiczna (reedukacja)

Zajęcia reedukacyjne skierowane są do dzieci w wieku szkolnym, które wymagają pomocy w opanowaniu umiejętności czytania i pisania, nauce języka polskiego bądź matematyki. Podstawą rozpoczęcia reedukacji jest przygotowanie diagnozy określającej przyczyny występowania trudności, aktualny poziom umiejętności i możliwości rozwoju ucznia oraz ułożenie programu edukacyjno-terapeutycznego. Działania te pomagają właściwie zorganizować zajęcia, dobrać odpowiednie metody i techniki pracy, dostosować poziom zadań do możliwości dziecka oraz dać mu szansę na osiągnięcie sukcesu, który zachęci je do dalszego wysiłku.

Przyjazna atmosfera, liczne gry i zabawy oraz indywidualne podejście do uczestników pomagają każdemu z nich odkryć swoje mocne strony i wybrać najskuteczniejszą dla siebie metodę uczenia się. Reedukacja nie polega tylko na tym, by zdać zaległy materiał, ale by niechęć do nauki zamienić w radość poznawania świata.

Jeżeli u Waszego dziecka występują:

 • zakłócenia funkcji wzrokowych i słuchowych,
 • zakłócenia i opóźnienia rozwoju ruchowego,
 • zakłócenia procesu lateralizacji,
 • zaburzony rozwój procesów emocjonalno-motywacyjnych,
 • opóźniony, nieharmonijny rozwój mowy,
 • zaburzenia zdolności matematycznych,
 • trudności w nauce (dysleksja, dysgrafia, dysortografia),
 • duże kłopoty z ortografią.

Cel terapii pedagogicznej:

 • stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych,
 • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych,
 • eliminowanie i zapobieganie niepowodzeniom szkolnym.

Wykorzystywane metody i formy pracy:

 • metoda „18 struktur wyrazowych”,
 • metoda „Dobrego startu”,
 • ćwiczenia „Gimnastyki mózgu”,
 • gry i zabawy dydaktyczne (trening ortograficzny),
 • ćwiczenia i zabawy podnoszące sprawność motoryczną ręki, poprawiające płynność i precyzję ruchów, doskonalące koordynację wzrokowo-ruchową.

Skontaktuj się z nami

W celu uzyskania informacji dotyczących aktualnej oferty Biedroneczki skontaktuj się z nami.

Dziękujemy za wiadomość! Twoje zapytanie zostało wysłane.
Wyślij wiadomość
Wysyłanie..
Błąd połączenia.